Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2009

Πολυπλεξία (multiplexing)

Πολυπλεξία (multiplexing) είναι η τεχνική, που επιτρέπει δεδομένα από πολλές πηγές να μεταδίδονται μέσα από την ίδια γραμμή επικοινωνίας. Έτσι γίνεται καλύτερη αξιοποίηση των τηλεπικοινωνιακών γραμμών υψηλής χωρητικότητας.


Οι πιο σημαντικές τεχνικές πολυπλεξίας είναι η πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας και η πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου.


Η πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας (FDM) χρησιμοποιείται για τη μετάδοση αναλογικών σημάτων, όπου κάθε σήμα μεταδίδεται σε διαφορετική ζώνη συχνοτήτων.


Η πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου (TDM) χρησιμοποιείται για τη μετάδοση ψηφιακών σημάτων, όπου χρόνος μετάδοσης χωρίζεται σε χρονοθυρίδες και κάθε σήμα μεταδίδεται σε συγκεκριμένη χρονοθυρίδα.


Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται ένα κανάλι επικοινωνίας οι αντίστοιχες χρονοθυρίδες μένουν κενές δίχως να μεταφέρουν πληροφορίες. Προκειμένου να αποφευχθεί αυτό το φαινόμενο επινοήθηκε η στατιστική πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου, όπου τα δεδομένα αποθηκεύονται πρώτα σε έναν καταχωρητή και μέτά μεταδίδονται μέσω των χρονοθυρίδων. Σε αυτήν την περίπτωση σε κάθε χρονοθυρίδα υπάρχει επιπλέον η πληροφορία της διεύθυνσης του παραλήπτη.


Από το ιστολόγιο http://diktya-bp.blogspot.com/2007/11/blog-post_22.html

1 σχόλιο: