Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2009

ραδιοφωνική μετάδοση

Για να γίνει η ραδιοφωνική μετάδοση απαιτούνται:
 • Μικρόφωνα
 • Δωμάτιο ελέγχου
 • Πομπός
 • Κεραία
Ένα δωμάτιο ελέγχου του ήχου περιλαμβάνει:
 • πίνακα συνδέσεων,
 • σύστημα παρακολούθησης ήχου,
 • κονσόλα
Κονσόλα ήχου
 1. Αύξηση/μείωση της έντασης
 2. Εξισορρόπηση ήχων π.χ. ορχήστρα – τραγούδι
 3. Εξισορρόπηση υψηλών – χαμηλών συχνοτήτων (treble – μπάσα)
 4. Έλεγχος ηχούς – αντήχησης
 5. Συνδυασμός αριθμού ηχητικών εισόδων
 6. Παρακολούθηση συνολικής δύναμης από συσκευή μαγνητοφώνησης
Μείξη Συνδυασμός ήχων (ζωντανοί ήχοι, μαγνητοφωνημένη μουσική, ειδικά εφέ, φωνές κλπ)

Ενισχυτές
Ο ενισχυτής (amplifier) είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που ενισχύει ηλεκτρικά σήματα

Πομπός
δημιουργεί τα απαραίτητα ηλεκτρομαγνητικά κύμάτα τα οποία θα μεταφέρουν τον ήχο. Γι αυτό λέγονται φέροντα κύματα.Κεραίες (εκπομπής)

Οι κεραίες απελεύθερώνουν στην ατμόσφαιρα τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που διαμορφώνονται στον πομπό.

Είναι δύο ειδών:

Πύργοι


παραβολικοί ανακλαστήρες (πιάτα)
Μέσω των ατμοσφαιρικών διαύλων γίνεται η μετάδοση των κυμάτων που μπορεί να είναι
 • Άμεσα κύματα
  Σε ευθείες και αναμεταδίδονται
 • Κύματα εδάφους
  Ακολουθούν την καμπυλότητα της γη
 • Ιονοσφαιρικά κύματα
  Αντανακλώνται από την ιονόσφαιρα

Δείτε αυτό το θέμα...